De stichting heeft als doel jongeren vanaf 3 jaar de mogelijkheid te bieden om naar school te gaan. Het houdt niet op bij een bepaalde leeftijd want we bieden ook mogelijkheden voor vakopleidingen of universiteit, maar de focus ligt wel op de leeftijdsgroep van 3-16 jaar.

Onderwijs is in Gambia niet gratis. Ouders moeten zelf de kosten betalen, inclusief de boeken, sportkleding en het uniform. De salarissen in Gambia zijn over het algemeen te laag om dit te kunnen doen of voor maar 1 kind. Ouders moeten dus de keuze maken welk kind wel en welk kind niet naar school kan……. En ouders in Gambia vinden een goede schoolopleiding net zo belangrijk als ouders in Nederland!

De stichting heeft een tweede doelstelling en dat is het starten van een “eigen” school, een nursery, in een wijk waar deze ontbreekt. Een nursery is een school voor het allerjongste kind, vanaf 3 jaar, die de kinderen voorbereid op het Primary-onderwijs. Ze leren hier de beginselen van Engels en rekenen, er wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Kinderen die hebben kunnen deelnemen aan onderwijs bij een nurseryschool blijken vaak beter te presteren in het primaryonderwijs.

We hebben ons voor de komende vijf jaar de volgende concrete doelen gesteld:

  • jaarlijks worden minimaal 5 kinderen van 3-16 jaar toegevoegd aan de lijst met kandidaten die ondersteund worden.
  • binnen 5 jaar zijn er voldoende financiele middelen om een nurseryschool te starten
  • jaarlijks wordt minimaal 1 kandidaat voor een vervolgopleiding ondersteund